Novetat = 'S'
Anterior Següent Resultats
a 50 de 299

Ordenat per: Camp d'ordenació principal/Ascend
    Títol de la publicació Autor personal Any de la publicació
26 Per una literatura hospitalària [Articles de revista] Bohigas, Maria
2008
27 Algunes notícies sobre la llengua llemosina (en relació a València) [Articles de revista] Boix, Vicent
2008
28 Bolletí de la "Associacio Cultural d'Investigació El Crit del palleter" [Fullets] 1983
29 El bàlsam: malalties degeneratives i vellesa [Llibres] Bolta, Maria Jesús
2023
30 Getsemaní [Articles de revista] Bonet, Josep Lluís
1979
31 Homenatge a Joan Fuster i per la llibertat d'expressió [Articles de revista] Bosch, Antoni
1981
32 La muralla de la lengua: El problema del bilingüisme i de la interacció entre musulmans i cristians al regne medieval de València [Articles de revista] Burns, Robert Ignatius, (S.I.)
1979
33 De <<Re Paleograáica i Diplomática>> en la Vita Christi de sor Isabel de Villena [Articles de revista] Cabanes Catalá, Maria Luisa
1994
34 Medicina i sanitat a través de les poesies d'Ausiàs March [Articles de revista] Cabanes Catalá, Maria Luisa
1997
35 L'obra d'Ausiàs March en la Biblioteca Universitaria de Saragosa [Articles de revista] Cabanes i Pecourt, Desamparats
1997
36 Occitans en Valencia [Articles de revista] Cabanes i Pecourt, Desamparats
1994
37 Ressenya adel llibre col·lectiu Canvi d'Agulles(2015). Per un Catàleg Irònic, Burleta i Divertit [Articles de revista] Cabrera, Carles
2018
38 La calidad de los árboles y las palmeras en las obras de jardinería: Manual práctico para su suministro y recepción [Fullets] 1999
39 L'acròstic com a clau d'identitat: dues notes marginals al voltant de la poètica de Manuel Boix [Articles de revista] Calle, Romà de la
1982
40 Callosa de Segura: La Vega Baixa [Fullets] 2023
41 Mare Lluna: Socialització [Llibres] Cambrils, Elvira
2023
42 Les sabatilles rosa: Malalties greus [Llibres] Camps, Esperança
2023
43 X Aniversari dels Premis Octubre [Articles de revista] Camps, Miquel
1981
44 Canet d'En Berenguer: El Camp de Morvedre [Fullets] 2023
45 Les migracions occitanes als segles XVI i XVII: Característique i vestigis de la seva presència a Catalunya [Part de monografia] Capdevila Muntadas, Alexandra
2024
46 Una novel·la picaresca o "L'Espill" de Jaume Roig [Articles de revista] Capmany, Maria Aurèlia
1979
47 Vides Planes, de Maria Ibars [Fullets] Carbó, Joaquim
1962
48 Insula>occitan ièrla: Un mot corrent en toponimia dera nauta arribèra de Garona [Articles de revista] Carrera, Aitor
2017
49 Antropònims valencians d'origen deotopònim occità (i d'altres): una aproximació [Part de monografia] Casanova Herrero, Emili
2024
50 Operació AVL: el pacte lingüístic dels valencians [Llibres] Castillo Prats, Sergi
2021
Anterior Següent Resultats
a 50 de 299
Mostrar 

Filtrat de resultats

MostrarMatèries
MostrarAutors personals
MostrarEntitats
MostrarCongressos, jornades
MostrarTítol uniforme
MostrarAgrupar per Matèries