Organismes

Educació

Educació

ACCIONS ÀREA EDUCACIÓ

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTS ELS COMPONENTS:

1. AJUDES DE L'ESTAT

1.1 Annex III-D Formulari Ajudes Estat Educació 

1.2. Ajudes Estat Educació 

1.3. Reglament UE 651/2014 (Text Consolidat) 

1.4.Principi transversal d'ajudes de l'Estat. (Modificacions) 

         2. LOGOS

2.1. Logos de 3 ( Next Generation, PERTE i Ministeri)

2.2  Logos de 5 (Conselleria d'Educació, Universitat i Ocupació) NOU

COMPONENT 2:PLA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA  

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 2 

2. ANNEX COMPONENT 2 PROJECTE PIREP DEL PERTE

3. Cartell vertical 

4.COMUNICACIÓ I PUBLICITAT:

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha creat un model a seguir com a Cartell d'Obra (4,20 x 2,80 mtrs mesura recomanada) a instal·lar en l'exterior dels edificis en els quals s'ha d'incloure la referència al finançament amb càrrec a fons de la UE, en compliment de la Clàusula deu del conveni Pirep signat, que porta per títol “Compromisos en matèria de publicitat”. NOU

Per a descarregar-se els arxius d'exemple, punxen en el següent enllaç:

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/prtr/pirep-arquitectura/cartelas-autonomico.zip

3. ENLANCE WEB AL MINISTERI DE TRANSPORT, MOBILITAT I AGÈNCIA URBANA NOU

4. GUIA PER A IMPLEMENTACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL
PROGRAMA D'IMPULS DE LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS
(PIREP)

 

5. Enlance Web de l'Oficina Valenciana per a la recuperació per a informar els Òrgans Executors dels aspectes comuns per a totes les inversions del Pla de Recuperació PRTR:

https://presidencia.gva.es/va/web/gvanext/guies-i-manuals-per-a-%C3%B3rgans-gestors

6. LOGOS PIREP:

 

7. FORMULARI ABSÈNCIA CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI):

Annex formulari DACI PIREP  NOU

COMPONENT 19: PLA NACIONAL DE COMPETÈNCIES DIGITALS (DIGITAL SKILLS) 

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 19

2. ANNEX COMPONENT 19 PLA NACIONAL DE COMPETÈNCIES DIGITALS (DIGITAL SKILLS)

 

COMPONENT 20: PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 20

2. ANNEX COMPONENT 20 PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

COMPONENT 21: MODERNITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU, INCLOSA L'EDUCACIÓ PRIMERENCA DE 0 A 3 ANYS

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 21

2. ANNEX COMPONENT 21 MODERNITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU, INCLOSA L'EDUCACIÓ PRIMERENCA DE 0 A 3 ANYS

3. COMPONENT 21.I3 UAO

 

COMPONENT 23. NOVES POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A UN MERCAT DE TREBALL DINÀMIC, RESILIENT I INCLUSIU 

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 23

2. ANNEX COMPONENT 23.I7 FOMENT DEL CREIXEMENT INCLUSIU MITJANÇANT LA VINCULACIÓ DE LES POLÍTIQUES D'INCLUSIÓ SOCIAL A L'INGRÉS MÍNIM VITAL