Organismes

Actuacions Cultura

Actuacions Cultura

Component 24: Revalorització de la indústria cultural.

  • C24.I01.P01 - Competitivitat i professionalització de les ICC.

  • C24.I02.P01 - Ajudes per a ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes. 

  • C24.I02.P02 - Mesures de conservació, restauració i posada en valor del patrimoni cultural espanyol.

  • C24.I02.P04 - Compra llibres en paper.

  • C24.I02.P05 - Modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals, així com el foment de circuits de difusió interterritorial.

  • C24.I03.P08 - Descripció i digitalització de fons documentals de titularitat estatal i gestió autonòmica.

Component 25: Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

  • C25.I01.P02 - Programa de foment, modernització, digitalització, promoció i internacionalització del sector audiovisual.