Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu

Ves enrere Projecte d’Orde de la Conselleria d’Educació, Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

Projecte d’Orde de la Conselleria d’Educació, Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.