Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Ves enrere 24 projectes de decret de Curriculums de Formació Professional

24 projectes de decret de Curriculums de Formació Professional

se sotmeten al tràmit d'informació pública diferents projectes de decrets del Consell, pels quals s'estableixen els currículums de diferents cicles formatius en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmeten al tràmit d'informació pública diferents projectes de decrets del Consell, pels quals s'estableixen els currículums de diferents cicles formatius en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9096 de 31.05.2021)