Organismes

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

S'informa que la Generalitat portarà a terme el tractament de les seues dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals.

Informació bàsica sobre protecció de dades

 Nom de l'Activitat   de Tractament

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ PÚBLICA, QUEIXES, AGRAÏMENTS, SUGGERIMENTS, PETICIONS, CONTACTES I AL·LEGACIONS

 Responsable del   tractament

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport

 Finalitat   del  tractament

Gestió de sol·licituds d'informació pública, queixes, agraïments, suggeriments, peticions,contactes i al·legacions.

 Drets de les   persones   interessades

Exercici de drets: Té dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc19970

Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Més informació

La resta de característiques d'aquest tractament poden consultar-se en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) publicat per la Conselleria.

 

Recorde que:

  • Si es tracta d'una queixa, suggeriment o agraïment, tal com es definixen en el Decret 165/2006, de 3 de novembre, no ha de fer la presentació per mitjâ d'este formulari, sinó a través de la Formulació de queixes/suggeriments/agraïments davant els servicis administratius de la Generalitat Valenciana.
  • Si es tracta d'una sol·licitud d'informació pública, definida com a tal en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, no ha de presentar-la per mitjà d'este formulari, sinó a través de la Sol·licitud d'accés a la informació pública.

 

 

 

Contacta amb la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Web Form Ampliado

La informació marcada amb * és obligatòria

Prova de verificació