Contacta amb la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Web Form Ampliado

La informació marcada amb * és obligatòria

Prova de verificació
 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

S'informa que la Generalitat portarà a terme el tractament de les seues dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals.

Informació bàsica sobre protecció de dades

 

Nom de l'Activitat de Tractament

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ PÚBLICA, QUEIXES, AGRAÏMENTS, SUGGERIMENTS, PETICIONS, CONTACTES I AL·LEGACIONS

Responsable del tractament

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport

Finalitat del tractament

Gestió de sol·licituds d'informació pública, queixes, agraïments, suggeriments, peticions,contactes i al·legacions.

Drets de les persones interessades

Tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquests, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, per mitjà d'un escrit que siga conforme al que s'indica en la Política de Protecció de dades.

Més informació

La resta de característiques d'aquest tractament poden consultar-se en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) publicat per la Conselleria.