Organismes

Cultura

Cultura

CONVOCATÒRIES CULTURA

OBERTES: 

TANCADES:

 

COMPONENT C24.I01.P01: "Suport a acceleradors culturals"

COMPONENT C24.I02.P01: "Ajudes per a ampliar i diversificar l'ofererta cultural en àrees no urbanes"

 

COMPONENT 24.I02.P2.1 : "Modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals, així com el foment de circuits de difusió interterritorial"

COMPONENT 24.I02.P04: "Dotació de biblioteques"

COMPONENT 25.I01: "Espanya UB Audiovisual D'Europa" (Convocatòria Sales de Cinema)