Organismes

Navegació per categories

Anys

Normativa tramitada

Ves enrere RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen en règim de concurrència competitiva les subvencions per a ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes a l’empara dels fons de Next Generation EU i es modifica el Pla estratègic de subvencions.

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen en règim de concurrència competitiva les subvencions per a ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes a l’empara dels fons de Next Generation EU i es modifica el Pla estratègic de subvencions.

Listado documentos

No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.