Organismes

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES (RAT) DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, CATÀLEG DE RAT DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS, I INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES EN L'APLICACIÓ DEL PROTOCOL COVID-19 EN ELS CENTRES EDUCATIUS

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE (RAT) DE LA VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA I CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORT

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA I CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORT

Plaça Nules, 3. CP: 46003 València

DELEGAT DE PROTECCIÓ DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD)

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València

Es por contatar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades poden sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al tractament, i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incluida l'elaboració de perfils, de manera presencial o telemàtica, segons disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La informació completa està accesible en la següent pàgina: https://sede.gva.es/es/proc19970.

Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment previament atorgat.

EXERCICI DE DRETS DAVANT

SOTSSECRETARIA: administrador o administradora de Seguretat.

Adreça: Plaça Nules, 3. CP: 46003 València

Guia procediment: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

RECLAMACIÓ DAVANT LA DPD I/ O L'AEPD

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seu electrònica a través de https://www.aepd.es

Previament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.