PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

El SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa) és gestionat per la Direcció General de Cultura i Patrimoni. Es tracta d'un sistema d'informació i gestió integral comuna a tots els arxius del Sistema Arxivístic Valencià per a dotar-los d'una única eina de treball que els permet treballar en xarxa. Això suposa no sols la normalització dels procediments de treball arxivístic, sinó també una major protecció, organització i difusió del patrimoni documental valencià.

En aquests moments, conformen el SAVEX més de 100 arxius valencians, entre els quals es troben arxius històrics, de conselleries i altres organismes públics de la Generalitat, arxius privats i arxius municipals i un total de més de mil usuaris. El SAVEX està en constant creixement amb la incorporació de nous arxius.

SAVEX té una doble funcionalitat:

-D'una banda, és una eina de gestió per al personal d'arxius que els ajuda a la descripció, emmagatzematge i transferència de la documentació.

-De l'altra, permet l'accés lliure i gratuït de la ciutadania als fons documentals dels arxius del Sistema Arxivístic Valencià.