Arxius

Sèries documentals valorades

Ves enrere Cens d’activitats subjectes a l’Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors i Incineració, Coincineració i Valorització Energètica

  • 00295 - Cens d’activitats subjectes a l’Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors i Incineració, Coincineració i Valorització Energètica
  • Resum de taula de valoració
  • Dictamen: Conservació permanent
  • Resolució: DOCV num. 9842, 06.05.2024
  • Organisme: Administració autonòmica

Cercador de Sèries documentals valorades