Portada Infraestructuras

Anuncis de Contractes Menors

Ves enrere Gimnàs del Centre de Medicina Esportiva del Centre de Tecnificació Esporiba de Cheste

Gimnàs del Centre de Medicina Esportiva del Centre de Tecnificació Esporiba de Cheste


Anunci de Contracte Menor: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Fons de Recuperació Europea Next Generation EU

Gimnàs del Centre de Medicina Esportiva del Centre de Tecnificació Esporiba de Cheste:
Redacció d'Estudi Previ d'eficiència energètica i propostes valorades de millora, projecte Bàsic i d'Execució i Direcció d'Obra

La convocatòria s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya per a guiar l'execució del Fons de Recuperació Europeu Next Generation EU (PRTR):
Component 26 Pla de foment del sector esport
Mesura (reforma o inversió) del component PRTR a la qual pertany:
C26.I02 Pla de Transició Ecològica d'Instal·lacions Esportives
C26.I02.P2 Modernització de les instal·lacions esportives. Pla Energia Esport 2.0.

La intervenció pretén aconseguir una millora de l'eficiència energètica del Centre mitjançant la reordenació de l'espai, la modernització de les instal·lacions i la intervenció en l'envolupant, i aconseguir els objectius de reducció del consum d'energia primària no renovable en almenys un 30%, millorant la qualificació en almenys una lletra i, com a mínim, amb la lletra D.


Es pretén al seu torn la incorporació de consideracions socials i mediambientals en la intervenció, com són l'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, la perspectiva i la identitat de gènere com a criteri de disseny o l'ús de materials i tècniques de construcció sostenibles i eficients, donant suport a la integració social i la circularitat.


Es garantirà el compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu» (DNSH) que suposa el respecte als 6 objectius mediambientals definits en el Reglament 852/2020 sense afectar negativament a aquests: mitigació del canvi climàtic; adaptació al canvi climàtic; ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins; economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus; prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl; protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.


Les empreses que estiguen interessades a presentar una oferta poden contactar amb el Servei d'Infraestructures Esportives: infraestructurasdep_dgd@gva.es

S'estima necessària la visita a l'edifici per al coneixement de l'abast de l'enfocament de l'encàrrec i presentar les ofertes.

Termini màxim per a presentar oferta: fins a les 23.59 hores del dilluns 23 de gener de 2023