novetats

Ves enrere CONVOCATÒRIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2023 I 2024

CONVOCATÒRIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2023 I 2024

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2023, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a obres de primer establiment, o de ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'instal·lacions esportives ja existents, per als exercicis 2023 i 2024.

Podeu accedir a la convocatòria en el següent enllaç:

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2023/7302