Ajuda

Ajuda

Totes les Bases de Dades de SILVA s'han creat amb la mateixa estructura:

  • Pantalla de Consulta: Cada pantalla compta amb camps propis de recerca (llistes i camps de text). Els camps de text permeten consultar pel nom complet o una paraula continguda en el mateix, sense ser necessari truncar amb "*", ja que donaria error. L'ús d'accents i majúscules-minúscules no afecta a la recerca. Per a recuperar tots els registres del catàleg, no ompliu cap camp i seleccione "Consultar".
  • Llistat Intermedi: Facilita les dades mínims de contacte de l'entitat (adreça municipi, província, telèfon i fax). Des d'ací també es pot accedir directament al seu correu electrònic o a la web de la entitat (si els tinguera).
  • Fitxa Final: Indica les dades de l'agent així com altres dades d'interés ( els distribuïdors, àrea de distribució, observacions, horaris, etc).