Organismes

Informes Jurídics

Informes Jurídics

Informes 2023

  • Informe jurídic sobre el projecte de Decret del Consell pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport. (15.09.2023) (text en castellà).

 

Informes 2024

  • Informe jurídic sobre la consulta formulada per la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport sobre la creació de la Direcció Artística en el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. (12.02.2024). (text en castellà).
  • Informe jurídic sobre la proposta de resolució del president de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) per la qual es dona publicitat a les bases del procediment per a la selecció de direcció de l'entitat. (22.03.2024) (text en castellà)
  • Informe jurídic sobre la consulta relativa a les bases del procediment per a la selecció de la direcció general de l'Institut Valencià de Cultura, en virtut de l'acord adoptat pel Consell de Direcció de l'entitat. (05/03/2024) (text en castellà)