Enllaços d'interés

Enllaços d'interés

La següent relació d'enllaços amb pàgines WEB no pretén ser ni exhaustiva ni definitiva. Es tracta d'una selecció realitzada segons es van produint necessitats en el nostre treball. A més afegim l'última data de consulta. Pretenem també mantindre "viva", és a dir que anirem afegint i /o eliminant les direccions o URLs que considerem pertinents o que deixen d'estar disponibles.

Arxius generals de l'Estat

Arxius regionals

Arxius municipals

Organismes Internacionals

Asociacions professionals

Relació d'associacions i federacions d'associacions professionals espanyoles.

Publicacions i revistes professionals.

Altres

Conservació i restauració

Reproducció i digitalització