Consulta Inventari de Jaciments Arqueològics

Consulta Inventari de Jaciments Arqueològics

La D.G. de Patrimoni Cultural Valencià pot comptar amb altres dades, ja que l'inventari de jaciments arqueològics està en continua actualització, per això els resultats de la consulta tenen caràcter informatiu i provisional.
De conformitat amb el que establix la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, l'administració no pot facilitar la consulta de dades relatives a la situació dels jaciments arqueològics si no s'està degudament autoritzat per esta. La dita autorització permetrà a l'interessat accedir a les dades relatives a cada jaciment que anteriorment podien consultar-se lliurement, però haurà d'instar-se la pertinent sol·licitud a través dels models i procediments especificats en cada cas.