GV-Museia

GV-Museia

GV-MUSEIA és un sistema de gestió museogràfica i de béns mobles desenvolupada per a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Direcció General de Cultura i Patrimoni).

Es tracta d'una aplicació informàtica en línia, per al catàleg i gestió dels fons museogràfics dels museus i col·leccions museogràfiques permanents, tant els reconeguts com els que vagen a sol·licitar el reconeixement, que substitueix al SVI 2.5 (Sistema Valencià d'Inventaris) a més de ser el model oficialment establit per a això. I del catàleg i gestió dels béns mobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic, o de qualsevol altra naturalesa cultural, existents en el territori de la Comunitat Valenciana, tant Béns d'Interés Cultural Valencià, béns inventariats del patrimoni cultural i béns no inventariats que formen part del patrimoni cultural valencià i no estan inclosos en cap de les dues categories anteriors.

Amb això es pretén dotar a les institucions museístiques, a les persones físiques i jurídiques propietàries o posseïdores de béns del patrimoni cultural valencià i a la pròpia Direcció General de Cultura i Patrimoni, d'una base de dades unificada de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de disposar, en el marc de les seues competències, de la informació en línia i actualitzada dels béns referits i dels museus i col·leccions museístiques permanents.

D'aqueixa manera, es facilita un model normalitzat d'estructures d'informació per a l'inventari i catalogació, tant dels fons museogràfics, com de la resta de béns amb els valors esmentats i la gestió dels museus i col·leccions museogràfiques permanents.

Per a sol·licitar-ho, s'ha d'omplir este formulari i enviar-ho al correu que figura més avall.

Formulari per a la seua sol·licitud

Enllaç a l'aplicació

Per a poder entrar a la aplicació ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana segons la normativa vigent.

Per a més informació contactar amb: dgpa@gva.es