MUSEU DE LA IMPREMTA I DE LES ARTS GRÀFIQUES

MUSEU DE LA IMPREMTA I DE LES ARTS GRÀFIQUES

Al llarg de l'Edat Mitjana i fins al segle XV, els monjos als monestirs es dedicaven a la còpia de manuscrits en l' scriptorium.
 
La introducció de la Impremta no sols contribuïx a la mecanització en el procés de producció de llibres, sinó que impulsa una nova forma de veure el món. La seua difusió provoca una profunda transformació en la mentalitat col·lectiva, i es crea un gran contrast entre l'actitud mental de l'estudiós i del literat de l'època anterior i la del nou públic, lector i escriptor, que sorgix quan s'imposa la impremta com a mitjà de comunicació d'idees.
 
El Museu proposa un recorregut històric a través del món de la impremta, des dels seus orígens fins als nostres dies. Ací es troben màquines tan representatives com la rèplica d'una premsa de fusta, molt semblant a la que van utilitzar Gutenberg, Jacob Vizlant o Lambert Palmart en el segle XV.
 
Durant diversos segles el sistema d'impressió varià molt poc, de manera que la mecanització més avançada no irrompé fins a principi del segle XIX. Ací es troben diversos exemples d'esta evolució, per mitjà de màquines del tipus boston, minerva, plana o linotípia, i elements tan singulars com motles de tipografia amb els seus caixetins; litografies procedents de pedres similars a les utilitzades pel seu inventor Aloys Senefelder, planxes de zinc, dibuixades a mà, la col·lecció de 68 facsímils, gravats a mà de relleus, velles guillotines de paper, fins a arribar a les innovacions fotomecàniques de l'òfset. Tot això ens permet conéixer els processos i mètodes de treball que al llarg de la història s'han utilitzat en el món de la impremta.
 

Fullet Brochure