ORDRES D'AJUDES I MODELS NORMALITZATS

ORDRES D'AJUDES I MODELS NORMALITZATS

1. - Convocatòries d'ajudes

Ajudes per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts i béns mobles de la Comunitat Valenciana 2014

Solicitud de ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 2014

Museu de Belles Arts de València

Beques de documentació i investigació per a postgraduats en Història de l'Art

 

2. - Resolució d'ajudes.