Enviament i Consulta de Documents

Enviament i Consulta de Documents

Fins ara, els arxius que transferien la seua documentació a l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, disposaven del programa Archicen des del qual realitzaven les relacions de lliurament, i la consulta dels fons ja transferits per a sol·licitar el préstec de documents.

Per a realitzar totes les tasques de transferència i consulta, ara caldrà utilitzar l'aplicació SAVEX. Així, mitjantçant la posada en marxa d' un sistema d' informació i gestió integral dels arxius del Sistema Arxivístic Valencià, es pretén complir la Llei d' Arxius.

Per a tenir accés a SAVEX, els responsables dels arxius interessats hauran d'emplenar el formulari d'Alta d' Usuaris SAVEX i remetre-se'l, una vegada omplit, al director de l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana. En cas de dubte, poden posar-se en contacte amb el número de telèfon: 961923551 (Ibercom: 923551).