Convocatoria ayudas

BASES REGULADORES

 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIES OBERTES
 
Subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana
[TERMINI TANCAT]
 
Subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l'arquitectura de la pedra en sec al nostre territori
 
[TERMINI TANCAT]

 

Subvencions per a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a la intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana

[TERMINI TANCAT]
 

Subvenciones destinadas a la difusión, promoción y fomento del patrimonio de la Comunitat Valenciana, declarado por la UNESCO, PatrimonioMundial o Inmaterial de la Humanidad

[TERMINI TANCAT]

Subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana

[TERMINI TANCAT]
 

Per a l'aportació de documentació i la justificació a un expedient d'ajudes hi ha un tràmit que permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Tots els expedients de subvenció relacionats amb alguna de les convocatories mencionades més amunt hauràn d'utilizar aquest enllaç.

L'aportació es pot realitzar:

- Com a conseqüència d'un requeriment de l'esmentada Conselleria.

- Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).