Resolucions

CATÀLEGS

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de concessió de subvenció destinada a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de concessió de subvenció destinada a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2021, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvenció destinada a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvenció destinada a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 31 d'agost de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvenció destinada a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana.

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 31 d'agost de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvenció destinada a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2019, de la directora general de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvenció destinada a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana

 

IMMOBLES

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2023 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2022 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, de la directora general de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvenció destinada a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana a favor de l'Ajuntament de Matet.

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2020, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 7 de setembre de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 7 de setembre de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2019, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvenció destinada a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana a favor dels ajuntaments de Benissuera i Castielfabib.

RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2018, de la directora general de Cultura i Patrimoni, definitiva de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 10 d'agost de 2018, de la directora general Cultura i Patrimoni, definitiva de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2017, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

 

PEDRA SECA

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra seca, així com per a promoure la recuperació, manteniment, conservació i protecció de l’arquitectura de la pedra seca al nostre territori. 

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra seca, així com per a promoure la recuperació, manteniment, conservació i protecció de l’arquitectura de la pedra seca al nostre territori. 

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2021, de la Conselleria de Cultura i Esport, de concessió de subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per a promoure la recuperació, manteniment, conservació i protecció de l'arquitectura de la pedra en sec en el nostre territori.

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per a promoure la recuperació, manteniment, conservació i protecció de l'arquitectura de la pedra en sec en el nostre territori.

 

MUSEUS

RESOLUCIÓN de 18 de juliol de 2023, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, por la que se conceden para el ejercicio 2023 subvenciones a museos y colecciones museográficas permanentes reconocidas y bienes muebles de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2022, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, por la que se conceden para el ejercicio 2022 subvenciones a museos y colecciones museográficas permanentes reconocidas y bienes muebles de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen per a l'exercici 2021 subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen, per a l'exercici 2020, subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana.

UNESCO

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2021, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat.

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat.

ACTIVITATS CULTURALS

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2017, de la Conselleria  de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de concesión de subvenciones para la realización de actividades y proyectos culturales y artísticos, de acuerdo con la Resolución de 12 de abril de 2017 (DOGV 8024, 21.04.2017), que convoca su concurso público y la Orden 35/2016 (DOGV 7837, 26.07.2016), que establece sus bases.


RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de concesión de subvenciones para la internacionalización de empresas y entidades culturales, de acuerdo con la Resolución de 12 de abril de 2017 (DOGV 8027, de 26.04.2017), que convoca su concurso público y la Orden 54/2016, (DOGV 7878, de 21.09.2016), que establece sus bases.

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se concede subvenciones destinadas a financiar obras de remodelación y construcción de locales sociales de las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana.