T'interessa

CARNET DE LECTOR

CARNET DE LECTOR

Carnet de lector de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana

Les biblioteques que formen part de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana disposen d'un carnet únic de lector que permet la utilització del servici de préstec de totes les biblioteques integrades en esta xarxa.

Com es pot obtindre el carnet de lector?

Se sol·licita de manera presencial en qualsevol biblioteca integrada en la xarxa. S'obté presentant una sol·licitud degudament omplida, una fotografia de format de carnet i un document identificatiu (DNI, passaport, etc.). En algunes biblioteques comporta, a més, el pagament d'una taxa. A criteri de la direcció de la biblioteca, es podrà exigir l'obligació de mostrar la documentació acreditativa del seu domicili a la Comunitat Valenciana. El carnet de lector té una validesa de 5 anys i es pot renovar quan finalitze el termini de la seua validesa.

Tipus de carnet

Adult: A partir de 14 anys.

Infantil: De 0 a 13 anys. En este cas, l'imprés de sol·licitud ha d'estar firmat per la mare, el pare, tutor o tutora del menor.

Temporal: Per a persones amb residència no estable a la Comunitat Valenciana s'emetrà un carnet de lector temporal amb una validesa de 6 mesos no renovable i amb les mateixes obligacions de tramitació fixades en l'obtenció del carnet de lector habitual.

Electrònic: Es pot generar el carnet de lector en la pantalla del dispositiu móvil de l'usuari. Instruccions.

La pèrdua o robatori del carnet s'ha de comunicar immediatament a la biblioteca. Haurà de sol·licitar-se'n un de nou, pagant les taxes corresponents, si és procedent, en cas de pèrdua. En cas de presentar una denúncia de robatori, es podrà obtindre gratuïtament un nou carnet.

El carnet és personal i intransferible