INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS

L'Arxiu està ubicat a la planta tercera.
La instal.lació del fons documental es troba al depòsit de la planta tercera.