Servicis

Servicis

 • Consulta de fons 
  L'accés a la documentació és lliure; sols està restringida en alguns casos per l'estat de conservació dels documents. Per a la consulta de la documentació és necessària la presentació del DNI o del passaport, junt amb la fitxa de sol.licitud de documentació en què es detallen les dades personals de l'investigador, el tema d'estudi i els documents que sol.licita per a la investigació. Per tal de facilitar la consulta, els investigadors poden fer ús a la sala d'ordinadors portàtils. Per a l'accés als documents hi ha disponibles alguns instruments de descripció que faciliten la recerca i l'assessorament tècnic del personal de l'Arxiu.
 • Reprografia. 
  Es pot obtenir la reproducció de tots els fons excepte en els casos concrets en què la manipulació o la reproducció impliquen riscos per a la conservació dels originals.
 • Digitalització 
  L'Arxiu ofereix la possibilitat d'utilitzar un escàner planetari per a la digitalització de fons.
 • Biblioteca auxiliar 
  Està formada per un fons bibliogràfic de cinc-cents volums i constituït per obres generals i de referència, obres sobre la història d'Orihuela i la seua comarca, manuals o textos d'arxivística i altres ciències auxiliars, i per instruments de descripció i guies d'unes altres arxius.
 • Visites programades per a centres docents 
  Si s'ha realitzat prèviament la petició corresponent, s'atenen grups que vulguen realitzar les seues pràctiques en l'Arxiu.