T'interessa

OFICINA DE DIPÒSIT LEGAL

OFICINA DE DIPÒSIT LEGAL

El Dipòsit Legal de la Comunitat Valenciana té com a objectiu:

1. Recopilar, emmagatzemar i conservar, en els centres de conservació de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes, les publicacions que constitueixen el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital espanyol, a fi de preservar-lo i fer-lo arribar a les generacions futures, vetlar per la seua difusió i permetre-hi l'accés per a garantir el dret d'accés a la cultura, a la informació i a la investigació.

2. Recollir la informació necessària per a confeccionar les estadístiques oficials sobre el patrimoni de referència.

3. Descriure el conjunt de la producció bibliogràfica, sonora, visual, audiovisual i digital espanyola, amb la finalitat de difondre-la i possibilitar l'intercanvi de dades amb altres agències o institucions bibliotecàries espanyoles i estrangeres.

4. Permetre l'accés i la consulta de les publicacions emmagatzemades, bé en les instal·lacions dels mateixos centres de conservació o bé a través de bases de dades en línia d'accés restringit, a fi d'assegurar-ne la correcta conservació.

Les oficines de Dipòsit Legal de la Comunitat Valenciana depenen de les Direccions Territorials d'Alacant, Castelló i València, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i estan coordinades per la Unitat de Dipòsit Legal i Propietat Intel·lectual, integrada en el Servei del Llibre i Biblioteques de la Direcció General de Patrimoni Cultural.

Per a tramitar el dipòsit legal i realitzar consultes, pot dirigir-se a les oficines provincials en horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.

Adreces de les oficines provincials i cita prèvia:

  •  València: C. Gregori Gea, 14 - 46009 València Tel. 96 127 13 11 / 96 127 13 18  - Cita prèvia (En el desplegable del servei cal triar l'opció "Dipòsit legal").
  •  València: Av. de la Constitució, 284. Monestir de Sant Miquel dels Reis. 46019 València. Tel. 96 387 41 51 - Cita prèvia (En el desplegable del servei cal triar l'opció "Dipòsit legal").
  •  Castelló: Av. de la Mar, 23 - 12003 Castelló de la Plana. Tel. 012
  •  Alacant: Av. d'Aguilera, 1 - 2a planta - 03007 Alacant, Tel. 96 593 83 35 - 96 593 83 36 - 96 593 83 50

La sol·licitud de número de dipòsit legal, així com el posterior dipòsit de l'obra, en el termini legalment establit, es realitzen mitjançant els impresos oficials que es faciliten gratuïtament en les oficines provincials o que es poden descarregar en aquesta mateixa pàgina. El subjecte obligat a sol·licitar i constituir el dipòsit legal és l'editor, o si és procedent, el productor.

- Des del 2 de gener de 2023, amb l'entrada en vigor de Llei 8/2022, de 4 de maig, per la qual es modifica la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal, a més del lliurament dels exemplars físics de les publicacions següents, els editors hauran de dipositar en la plataforma habilitada per la Biblioteca Nacional d'Espanya la còpia en versió digital prèvia a la impressió de les publicacions següents:

• Llibres i fullets en paper, siga quina siga la seua forma d'impressió i estiguen destinats o no a la venda.

• Recursos continuats com per exemple publicacions seriades, revistes, anuaris, memòries, diaris i recursos integrables, com ara els fulls solts actualitzables.

Per a obtindre l'accés al Portal del dipòsit legal d'arxius digitals previs a la impressió de la Biblioteca Nacional d'Espanya https://deposito.dl-e.es, els editors han de registrar-se per a obtindre usuari i contrasenya. Una vegada registrats, l'únic requisit és anomenar els fitxers de manera adequada.

En el Portal es poden consultar les instruccions d'ús i la denominació dels fitxers

En el vídeo següent https://www.youtube.com/watch?v=t5b5ui19ma4 es mostra com és el procés complet des que una editorial sol·licita un usuari fins que realitza el dipòsit.

Per a qualsevol dubte o consulta es pot contactar enviant un correu electrònic a la bústia depositolegal@bne.es

La sol·licitud del número de dipòsit legal es realitza a través de l'imprés M1. El lliurament dels exemplars, en el termini màxim de 2 mesos a partir de la notificació del número, es realitzarà a través de l'imprés M5.

Els exemplars rebuts en les oficines de Dipòsit Legal de la Comunitat Valenciana es destinaran en els centres de conservació: Biblioteca Nacional d'Espanya, Biblioteca Valenciana i organismes especialitzats (Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay i Institut Valencià de la Música).

Més Informació i impresos >>