T'interessa

REGISTRE TERRITORIAL DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

REGISTRE TERRITORIAL DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

REGISTRE TERRITORIAL DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 
 
El Registre de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana, es compon del Registre Territorial, integrat en el Servei del Llibre i Biblioteques de la Direcció General de Cultura i de dues Oficines Provincials Delegades.
 
 
El Registre Territorial s'encarrega de la inscripció i publicitat dels drets de propietat intel·lectual dels autors de la Comunitat Valenciana i l'arxiu de les obres de les quals se sol·licite la inscripció.
 
 
Consulta i informació: propiedadintelectualcv@gva.es
 
 
El servei d'informació i consulta ofereix informació general sobre els procediments gestionats pel Registre, entre les competències del qual NO figura la d'oferir assessoria jurídica sobre Propietat Intel·lectual a sol·licitud dels ciutadans.
 
 
Les Oficines Provincials Delegades, amb seu a les províncies d'Alacant i Castelló, realitzen la funció de registre per a la inscripció d'obres susceptibles de ser inscrites en el Registre de Propietat Intel·lectual.
 
 
En cas d'optar per acudir presencialment a les Unitats de Registre de Propietat Intel·lectual, es recorda que la presentació de l'obra en format digital es considera l'opció preferent, ja que d'aquesta manera s'agilitza la tramitació del Registre.
 
 
Així mateix, i en compliment del que es disposa en l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la comunicació al ciutadà es durà a terme per mitjans electrònics, excepte amb aquelles persones que no dispose de mitjans electrònics o el trien expressament en la sol·licitud, i en aquest cas la comunicació es durà a terme per correu ordinari.
 
 
Els recomanem tindre cita, malgrat no ser necessària, per a assegurar l'eficàcia i qualitat de l'atenció a la ciutadania. 
 
 
Direcció de les Oficines Provincials Delegades:
ALACANT: Av. d'Aguilera, 1-2a pl. 03007-Alacant (Tel. 965 93 83 35  |  965 93 83 36)
CASTELLÓ: Av. de la Mar, 23 12003-Castelló de la Plana (Tel. 964 33 39 15)
VALÈNCIA: Av. Constitució, 284 46019-València (Tl. 961 98 34 52  |  961 98 34 23  |  961 98 34 42)
 
 
La sol·licitud presencial d'inscripció d'obres en el Registre de Propietat Intel·lectual, així com la sol·licitud dels serveis de publicitat registral de les dades existents en el Registre, es realitza mitjançant els impresos corresponents, a través del següent enllaç:
 
 
 
El tràmit telemàtic d'inscripció d'obres en el Registre de Propietat Intel·lectual, així com la sol·licitud dels serveis de publicitat registral de les dades existents en el Registre, es realitza mitjançant el següent enllaç:
 
 
 
Preguntes freqüents:
 
 
 
Més informació: