Organismes

Pla Antifrau

Plan Antifraude

PLA ANTIFRAU

Resolució del Vicepresident Primer i Conseller de Cultura i Esport, per la qual es constituïx el Comité Antifrau per a la gestió dels fons del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència.

1. Pla de mesures antifrau de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

2. Declaració Institucional antifrau de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

3. Annexos:

ANNEX I - PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ DE RISC DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I DEPORTE

ANNEX II - CATÀLEG DE BANDERES ROJAS I CONTROLES PROPOSATS

ANNEX III - CONTROLES PREVISTOS

ANNEX IV - MATRIU DE RISCOS SNCA (EN FORMAT REUTILITZABLE)

ANNEX V - CHECKLIST O LLISTES DE COMPROVACIÓ (EN FORMAT REUTILITZABLE)

ANNEX VI - LLISTES DE COMPROVACIÓ (EX POST)

ANNEX VII - PROCEDIMENT RELATIU A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I GESTIÓ DEL POSSIBLE CONFLICTE D'INTERESSOS I MODELS DE DACI

- Declaració d'absència conflicte d'interessos (DACI) segons Annex IV de l´Ordre 1030/2021 i actualizada amb els continguts de l´Odre HFP/55/2023:

A) Model Declaració d'absència de conflicte d'interés (DACI) per a l'administració

A.1) Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interés Minerva

- ANNEXOS Ordre HFP/1030/2021:

B) Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació con l'execució  d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

C) Model declaració de compromís en relació con l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) per a persona jurídica

D) Model declaració de compromís en relació con l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) per a la persona física

4.Codi ètic i de bona conducta.

5. Instruccions sobre com previndre i com procedir en supòsits de conflicte d'interessos

6. Components de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

7. Principi de no causar un perjudici significatiu al mitjà ambiente (DNSH):

8. Canal de comunicació i Denúncia: