Creació i característiques

Creació i característiques

L'Arxiu Històric Provincial de Castelló va ser creat per Ordre Ministerial de 7 de novembre de 1968 (BOE de 25 de novembre de 1968) va ser transferit a la Generalitat Valenciana pel Reial decret 3066/1983, de 13 d'octubre i gestionat seguint el Conveni entre el Ministeri de Cultura i la Comunitat Valenciana publicat en el BOE de 19 de gener de 1985.

El 10 de novembre de 1997 l'Arxiu Històric Provincial de Castelló va ser catalogat com a Bé d'Interés Cultural.

Igual que la resta d'Arxius Històrics Provincials, l'Arxiu Històric Provincial de Castelló recull els protocols notarials de més de cent anys d'antiguitat així com la documentació històrica de l'Audiència Provincial i jutjats, de la Delegació d'Hisenda i de tota la documentació històrica produïda pels serveis provincials de l'Administració Central.