Fons conservats

Fons conservats

L'arxiu ocupa una extensió aproximada de 5.000 metres lineals, en els quals es comptabilitzen més de 35.000 unitats d'instal·lació.

El document més antic conservat en l'Arxiu Històric Provincial de Castelló és un pergamí de 1282 que conté una escriptura del notari Genar Rabassa en què es confirma l'assignació de termes a Onda i Borriol.

Encara que es conserven documents entre els segles XIII i XIX, el gruix de la documentació correspon al segle XX.

L'Arxiu Històric Provincial de Castelló s'organitza en:

  • Arxius judicials, format pels fons de l'Audiència Provincial, Jutjats de 1a Instància i Instrucció d'Albocàsser, Castelló, Llucena i Nules així com de la Magistratura Provincial de Treball, del Tribunal Popular i del Tribunal Tutelar.
  • Arxius notarials. Conté 224 índexs notarials corresponents a diferents poblacions de la província de Castelló i 1579 protocols notarials del districte de Castelló des de 1707 a 1912.
  • Registrals. Compta amb 214 unitats d'instal·lació del Registre Civil de Vila-real des de 1819 a l'any 2000.
  • Administració Central Delegada, és un conjunt format pels fons procedents de les diferents institucions que conformen l'Administració de l'Estat delegada a la província de Castelló. Pel volum de la documentació i pel nombre de consultes que rep destaca el fons d'Hisenda, en concret, el subfons de Gerència Territorial de Cadastre; així com la documentació del fons de Govern Civil.
  • Dins d'Institucions del Moviment Nacional es conserva part de la documentació produïda per la Secretaria General del Moviment.
  • Quant a Organització sindical custòdia l'important fons de l'Administració Institucional de Serveis Socioprofessionals (AISS).
  • Pel que fa a arxius privats compta amb la documentació de la Clínica de Ntra. Sra. de la Misericòrdia i la documentació de la Clínica de Santa Teresa.


Consulta el nostre quadre de classificació o part dels nostres fons descrits en SAVEX.