Qüestionari de satisfacció

Qüestionari de satisfacció

Tant si vens a l'Arxiu Històric Provincial de Castelló com si no vens, dedica'ns 5 minuts del teu temps perquè coneguem millor els teus gustos i necessitats i puguem oferir-te millors serveis.

La present enquesta està dividida en dues parts diferenciades que es poden contestar per separat:

  • Un formulari web dirigit a tots els usuaris, tan actuals com potencials de l'arxiu. (Si mai has acudit a l'Arxiu Històric Provincial de Castelló emplena només aquesta part).
  • Un formulari en pdf dirigit als usuaris actuals de l'Arxiu Històric Provincial de Castelló perquè valoren l'atenció rebuda, els serveis, les instal·lacions i l'equipament de l'arxiu.

Nota: Per a enviar el pdf obri el document, emplena'l amb les teues respostes, dona-li a la icona d'impressora de la part superior dreta i guarda'l com un pdf (per defecte el nom és Membrete), emplena el formulari web, i en l'apartat "Adjuntar arxiu", selecciona el pdf que acabes de guardar i s'envia tot el conjunt.

Gràcies pel teu temps, les teues valoracions ens ajuden a millorar!

Qúestionari de satisfacció

Desitgem conéixer tant els seus interessos i necessitats com els inconvenients que troben per a poder accedir, consultar i fer ús de l'arxiu.

Dades sobre l'usuari

Contacte amb el Arxiu

(Grandària màxima del total dels fitxers adjuntats: 15MB)
No hi ha fitxers seleccionats
Prova de verificació
 

Tractament de dades

Tractament de dades

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és responsable del tractament de les dades personals que ens facilita en este formulari, i les tractarà en el desplegament de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Les persones interessades poden exercir els seus drets d¿accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i no ser objecte d¿una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, així com presentar reclamació davant l'AEPD o, prèviament i de manera voluntària, davant el Delegat de Protecció de Dades. Pot obtindre informació detallada en el registre de tractament de dades de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través del següent enllaç.