Instal·lacions

Instal·lacions

La primera seu de l'arxiu va ser la Casa de la Cultura situada al carrer Major, n. 103 de Castelló de la Plana. Una habitació de 41 m² amb una capacitat de 213 metres lineals que prompte van quedar ocupats.

La falta d'espai no va impedir que es realitzaren les transferències de documentació però aquesta va quedar físicament en els arxius que les transferien donant com a resultat un arxiu històric amb múltiples locals repartits per Castelló, sense personal que es poguera fer-se càrrec dels documents i, en moltes ocasions, en unes pèssimes condicions de conservació.

En el 1983 les caixes de l'arxiu, situades en diferents locals, van passar a la Direcció Provincial del Ministeri de Cultura en l'Avinguda del Mar, 29 de Castelló. En 1989, unes obres en aquest edifici van obligar, de nou, al trasllat de la documentació que, de manera provisional, es va instal·lar en l'edifici de la Biblioteca Pública de l'Estat al carrer Rafalafena, on romanen fins a l'actualitat (2021).

Hui dia, l'Arxiu Històric Provincial de Castelló ocupa els prop de 5000 metres lineals de què disposa i està a l'espera que es dote de pressupost suficient la construcció d'una seu pròpia, digna i amb les condicions adequades que mereix tot Arxiu Històric Provincial.