Servicis

Servicis

  • Informació sobre els fons documentals

A part de l'assessorament i informació oferida pel nostre personal, hi ha inventaris dels fons a la disposició dels usuaris.

  • Servei de referència

El personal de l'arxiu assessora no solament sobre els fons i sèries de l'arxiu que poden servir a l'investigador sinó, en general, sobre les fonts documentals que poden ser d'interés per a la seua investigació.

  • Consulta i accés a la documentació

L'accés i consulta dels fons és lliure i gratuïta, només requereix la presentació del DNI.

La consulta pot realitzar-la:

- Presencialment, presentat el DNI.

- Per telèfon: 964 55 83 93.

- Per correu electrònic: ahpc@gva.es, indicant nom, cognoms, DNI i dades de contacte.

Consulte les nostres normes sobre accés i consulta.

  • Reprografia

Pot obtindre's reproducció de tots els fons excepte en aquells casos concrets en què la manipulació o reproducció impliquen riscos per a la conservació dels originals.

Poden realitzar-se fotografies.

L'arxiu disposa de fotocopiadora i escàner.

Per a més informació consulte les nostres normes sobre reproducció i publicació de documents.

  • Biblioteca Auxiliar

L'arxiu compta amb una biblioteca auxiliar de lliure accés a través de la qual es posen a la disposició del públic prop de 1800 títols, fullets i publicacions periòdiques. La biblioteca auxiliar forma part del Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, que es pot consultar a través d'internet en: http://xlpv.gva.es/absysnetopac

Listado documentos