Instal·lacions

Instal·lacions

Al febrer de 1984 comença a arreplegar-se la documentació antiga de Presidència i de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, utilitzant com a depòsit provisional el "colomer del Palau" (última planta de la torre antiga del Palau de la Generalitat) on anteriorment estava el depòsit de l'Arxiu de la Diputació Provincial de València. En 1985, a l'instal·lar-se els servicis centrals de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en els locals del Col·legi San Francisco Javier es van traslladar els fons el 21 de març a una dependència de la planta baixa de l'edifici on van romandre durant tres anys.

El 12 de febrer de 1988 es va inaugurar l'edifici destinat a Centre de Biblioteques i Arxiu Central de la Generalitat Valenciana. Es tracta d'una construcció de nova planta de 6.000 m2, de disposició rectangular horitzontal i amb dues plantes; una quarta part de l'edifici es va destinar a Centre de Biblioteques i les tres quartes restants a l'Arxiu, que ocupa la meitat de la planta baixa i tota la primera planta. A la planta baixa hi ha la recepció, l'administració, la sala de consulta, la direcció, la sala de treballs tècnics, el moll i un dipòsit; a la planta superior hi trobem dotze dipòsits amb un total de trenta quilòmetres de prestatgeries compactes. Les dimensions de l'edifici equivalen a un deu per cent de l'espai de què disposa l'Arxiu General de l'Administració Civil de l'Estat.

Al juliol de 2007, amb motiu de la creació de la Conselleria de Cultura i Esport, es van ocupar els citats locals amb els servicis centrals d'aquest organisme; de l'Arxiu, tan sols se'n van respectar els dipòsits i un mínim espai per a la realització de treballs tècnics i consulta de documents.