Servicis

Servicis

  • Consulta i accés a la documentació: per als documents produïts per l'Administració autonòmica, es realitza per mitjà de l'oficina productora (o amb la seua autorització); per als documents que contenen dades de caràcter personal, rebuts d'uns altres organismes públics, la consulta és lliure o restringida, d'acord amb la legislació vigent.
  • Biblioteca auxiliar: està formada per més de huit-centes obres d'arxivística i ciències auxiliars. A més, disposa de col·leccions completes del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; del Butlletí Oficial de les Corts Valencianes; del Diari de Sessions de les Corts Valencianes; de publicacions de la Generalitat Valenciana (llibres, fullets i cartells); del Boletín Oficial del Estado, des del 1924; del Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, de Castelló i de València, des del 1989, i del Repertori de Legislació i Jurisprudència Aranzadi, des del 1936.
  • Reprografia: l'Arxiu disposa de fotocopiadora i d'escàner, i s'autoritza fotografiar els documents sempre que no n'afecten la conservació.