EL LABORATORI DE RESTAURACIÓ

EL LABORATORI DE RESTAURACIÓ

El laboratori de restauració està ubicat a la planta baixa de l'arxiu i compta amb una superfície de 145 m2. Disposa de bona comunicació amb els depòsits, el moll de càrrega i les àrees tècniques de l'arxiu. El laboratori està dividit en dos zones diferenciades:

  • Zona seca: per a l'estudi, diagnòstic, elaboració d'informes i totes aquelles tasques de restauració que no impliquen l'ús d'aigua. Està àmpliament dotada amb l'instrumental específic per a això: lupa binocular, pH-metre, luxímetre, termòmetre i higròmetre, balança de precisió, etc. A més disposa de quatre taules negatoscopi, una gran taula illa de treball, cisalla, burro, premses, equip de neteja auxiliar mòbil, lupes de taula, premses manuals, armaris planers, carros assecadors, laminadora de buit, taula de succió, talladora de paspartú, etc. Esta sala disposa també del material informàtic necessari de suport per a l'elaboració d'informes abans i després de les intervencions restauradores.
  • Sala humida: dotada i dissenyada amb el material necessari per a totes aquelles en què s'utilitza l'aigua. Piles per al llavat de documents, reintegradora mecànica, armaris planers per a l'emmagatzematge de material, disgregadora de polpa, sistema de desadicificación integrat en la zona de les piles, carros assecadors, etc. En la sala s'ubica també un armari específic per a l'emmagatzematge de productes químics, així com una campana de gasos per a treballar amb productes potencialment tòxics.

El departament de restauració és el responsable de planificar programes de prevenció que inclouen tant l'establiment de normes de consulta, manipulació i emmagatzematge, com el control de les condicions ambientals i biològiques de les instal·lacions. El departament de restauració participa també, en col·laboració amb el personal i els tècnics del centre, en les exposicions que periòdicament s'organitzen en la sala d'exposicions per a difondre i acostar al ciutadà la varietat i riquesa dels fons d'este arxiu.

Respecte a les tasques de restauració, el departament estableix junt amb la direcció de l'arxiu les prioritats d'actuació, planifica línies d'intervenció i determina les tècniques i procediments més adequats en funció de l'estudi de l'estat de conservació i de les anàlisis científiques practicades a cada peça abans de la seua intervenció, i elabora les memòries i els informes tècnics oportuns per a documentar el tractament realitzat.