T'interessa

Organismes

Portals

Portada contacto

Contacte

Direcció General. Dades de contacte.

Direcció General d'Esport: Avinguda Campanar, 32 - 46015 València (Edifici Blau).

El horari de registre es de 9 a 14:30h.

Si desitja presentar documentació fora de aquest horari o dependència, port fer-ho en cualsevól lloc a que es refereix l'artícle 16.4 de la Lley 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Direcció General: direccio_dge@gva.es

SERVEIS

Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física

  • promocion_dgd@gva.es
  • escolesdelamar@gva.es
  • embenicassim_dgd@gva.es
  • emburriana_dgd@gva.es

Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva

  • elite_dgd@gva.es

Servei d'Infraestructures Esportives

  • infraestructurasdep_dgd@gva.es

SECCIONS TERRITORIALS

S.T. de Castelló

Avgda. de la Mar, 23.1R. 12003 Castelló
Correu electrònic: dep.cas_dgd@gva.es
Mapa de ubicació

S.T. de València

PROP, Carrer Gregorio Gea, 14. 46009 València
Correu electrònic: dep.val_dgd@gva.es
Mapa de ubicació

S.T. d'Alacant

Avgda. Aguilera, 1 - 2ª. 03007 Alacant
Correu electrònic: dep.ali_dgd@gva.es
Mapa de ubicació

Organigrama de la Dirección General del Deporte

('veure imatge' o descarga per a ampliar PNG, PDF).

Organigrama de la Direcció General d'Esport