T'interessa

Organismes

Portals

Portada Formación

Formació esportiva

La Direcció General d'Esport a través de l'Escola de l'Esport de la Generalitat promou les següents línies d'actuació en matèria de formació esportiva.

FORMACIÓ PERMANENT

La Direcció General d'Esport a través de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, convoca tots els anys un Programa de Formació Permanent al objecte de satisfer les expectatives i interessos de les persones o entitats vinculades al sector esportiu afavorint la possibilitat de formació de tots ells, ja que la continua actualització és un procés d'ajuda lliguedos aquells entrenadors i/o persones relacionades amb l'entrenament, la formació i la educació d'esportistes en els distints equips, clubs, associacions esportives i centres educatius al llarg de tota la Comunitat Valenciana.

ENTRENADORS (Cursos de Periode Transitori)

La formació d'entrenadors continua en un procés de canví. S'establixen dues modalitats amb relació a les formacions d'entrenadors i tècnics esportius:

1. Modalitats esportives que realitzen formacions d'entrenadors en Periode Transitori (PT). Es realitzen en col·laboració amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

2. Modalitats esportives que són Ensenyaments Esportius de Règim Especial.

L'Escola de l'Esport de la Generalitat és el centre autoritzat a impartir el bloc comú de les activitats de formació esportiva què es referix la disposició transitòria primera del R.D. 1363/2007, de 24 d'octubre (DOCV nº 6786 de 31.05.2012).