T'interessa

Organismes

Portals

Portada esport d'elit

Esport d'Elit

D'acord amb el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, "es considera esport d'alt nivell la pràctica esportiva que és d'interés per a l'Estat, en tant que constituïx un factor essencial en el desenvolupament esportiu, per l'estímul que suposa per al foment de l'esport base, en virtut de les exigències tècniques i científiques de la seua preparació i per la seua funció representativa d'Espanya en les proves o competicions esportives oficials de caràcter internacional".

Per a la nostra comunitat autònoma, el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, regula el procediment per al reconeixement i publicació de les Llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i del personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

Considerant la gran rellevància que té l'esport d'elit i alt rendiment per a la Comunitat Valenciana, la Generalitat de manera activa al foment i desenvolupament d'este. El nostre organisme considera que el suport a l'esportista d'elit és necessari en totes les facetes de la seua vida, comptant des d'ajudes materials i tècniques durant la seua carrera esportiva fins a fórmules d'ajuda a la inserció laboral a la fi d'esta.

La principal missió en este aspecte consistix en la instrumentalització i gestió dels mitjans necessaris que permeten la formació i desenvolupament integral de l'esportista, tant com part integrant d'entitats esportives (federacions i clubs) com en la seua faceta personal i social, sempre preservant la salut, benestar i seguretat.

A través de la normativa vigent: Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, que entre altres línies d'actuació, insta a desenvolupar les mesures i programes que faciliten la pràctica de l'esport de competició amb atenció preferent als esportistes d'elit, i a través de programes específics, i basant-nos en els interessos i expectatives dels nostres esportistes, ens encarreguem de promoure l'adequat desenvolupament formatiu i educatiu, de seguretat en la pròpia pràctica esportiva i de sistemes de millora del rendiment.