T'interessa

Organismes

Portals

Portada Normativa

Logo de la Dirección General de Deporte. Sección Normativa.

 

Normativa a exposició pública

CONSULTA PÚBLICA PREVIA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre Projecte d'Orde  de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport , per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a dones esportistes d'elit per a la conciliació de la seua vida familiar.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la pròxima proposta d'Orde de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a dones esportistes d'elit per a la conciliació de la seua vida familiar.

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ D'APORTACIONS

Les aportacions al projecte de modificació es realitzaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d'este anunci, en l'adreça de correu electrònic: elite_dgd@gva.es

 

València, 19 de febrer de 2024