T'interessa

Organismes

Portals

Ajudes i subvencions per a entitats locals de la Comunitat Valenciana

Ajudes i subvencions per a entitats locals de la Comunitat Valenciana

Ajudes instal·lacions esportives 2023-2024

Ordre de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana destinades per a obres de primer establiment, o d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'instal·lacions esportives ja existents.

HISTÒRIC BENFICIARIS D'AQUESTES AJUDES:

 

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions dirigides als municipis, als organismes autònoms dependents d'aquests i als ens del sector públic instrumental de la Generalitat en el territori de la Comunitat Valenciana, que siguen titulars d'instal·lacions esportives qualificades com a centres d'alt rendiment i en la Xarxa de Centres de Tecnificació existents per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència dins del component 26, subconceptes C26, Foment del sector de l'esport I.02, Pla de transició ecològica d'instal·lacions esportives, i C26.I02.P2, Modernització de les instal·lacions esportives. Pla energia deporte 2.0, finançades per la Unió Europea -NextGenerationEU-, i s'aprova la modificació del Pla estratègic de subvencions d'aquesta conselleria.