NOVETATS

JOCS ESPORTIUS

Publicada la resolució de convocatòria dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (2023-2024)

El divendres 25 d'agost de 2023 es va publicar la RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2023, del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s’aproven les bases per les quals es regulen. (DOGV 9669 de 25/08/2023).

Enllaç a la resolució

Subvencions per a fomentar les competicions femenines, les actuacions que fomenten i afavorisquen l'organització de competicions en l'àmbit de l'esport adaptat i discapacitats intel·lectuals

Subvencions per a fomentar les competicions femenines, les actuacions que fomenten i afavorisquen l'organització de competicions en l'àmbit de l'esport adaptat i discapacitats intel·lectuals

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, del director general d'Esport, per la qual es modifica la Resolució de 20 de febrer de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions per a fomentar les competicions femenines, les actuacions que impulsen i afavorisquen l'organització de competicions en l'àmbit de l'esport adaptat i de discapacitats intel·lectuals, per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dins del component 26, en el territori de la Comunitat Valenciana, finançat per la Unió Europea -Next Generation EU-, i s'aprova la modificació del Pla estratègic de subvencions d'aquesta conselleria. [2023/8228]

 

Guies per a avançar cap a un esport més inclusiu i més igualitari

Guies per a avançar cap a un esport més inclusiu i més igualitari

Us presentem aquests dos instruments amb els quals avancem cap a un esport més igualitari, just i inclusiu.

En primer lloc, la Guia per al disseny de Plans d'Igualtat en Clubs i Federacions esportives, elaborada per la Càtedra dona i Esport, òrgan de col·laboració entre la Direcció general d'Esport de la Generalitat Valenciana i la Universitat de València. La Guia està dirigida als Clubs i Federacions de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de donar-los les pautes necessàries per al disseny de Plans d'igualtat, incorporant la perspectiva de gènere a través d'eines que ajuden a identificar i corregir les situacions que en l'actualitat continuen influint de manera negativa en la participació de les dones en l'àmbit esportiu. L'estructura i els continguts d'aquesta guia ajudaran a aconseguir la finalitat indicada.

ENLLAÇ A LA GUIA: https://www.catedradonaiesportuv.com/publicacion/test/

 

En segon lloc, la Guia Esport, inclusió i diversitat LGTBI, elaborada per la Facultat de Ciències de l'Educació Física i l'Esport en col·laboració amb la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana. Aquesta guia ofereix una sèrie de recursos i orientacions per a la inclusió de persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) en l'esport. Va dirigida tant al personal tècnic esportiu com a persones entrenadores, jutgesses i dedicades a l'arbitratge de diversos esports, així com al personal de les federacions, clubs, entitats esportives i promotores d'activitat física, i al públic en general.


 

ENLLAÇ A LA GUIA: 

https://formaciondeportiva.gva.es/documents/163982956/372942879/guia_lgtbi_junio_2023_c.pdf/6f853842-1a1c-7da6-85dd-32da2b93e99d?t=1687775672672

 

Subvenció finançada per la Unió Europea - NextGenerationEU

Subvencions per a fomentar les competicions femenines, les actuacions que fomenten i afavorisquen l’organització de competicions en l’àmbit de l’esport adaptat i discapacitats intel·lectuals

Publicada la resolució de 3 de juliol de 2023, del director general d’Esport, per la qual es concedeixen les subvencions per a fomentar les competicions femenines, les actuacions que fomenten i afavorisquen l’organització de competicions en l’àmbit de l’esport adaptat i discapacitats intel·lectuals, per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dins del Component 26 en el territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

Subvenció finançada per la Unió Europea - NextGenerationEU

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2023, del director general d’Esport, per la qual es concedeixen les subvencions per a fomentar les competicions femenines, les actuacions que fomenten i afavorisquen l’organització de competicions en l’àmbit de l’esport adaptat i discapacitats intel·lectuals, per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dins del Component 26 en el territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

Finalització termini justificació: 15 d'octubre de 2023