T'interessa

Organismes

Portals

Menú de navegació

PROJECTES SINGULARS

PROJECTES SINGULARS

AJUDES PER A L'EXECUCIÓ DE PROJECTES SINGULARS EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT I L'ACTIVITAT FÍSICA

La finalitat d'aquestes subvencions serà col·laborar amb el desenvolupament de projectes que tinguen en sentit ampli i com a denominador comú l'esport i incidisquen en la societat i en la nostra Comunitat Valenciana des de diferents punts de vista, en la qualitat de vida, en el benestar social, en la cultura, en la investigació i el coneixement i en el medi ambient, entre altres.

Poden sol·licitar aquestes subvencions persones físiques empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana, entitats locals, universitats o entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes singulars en matèria d'esport i activitat física.

Els projectes singulars han de ser de caràcter esportiu, extraordinari i únic.

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física - (DOGV num. 8365 de 21.08.2018).

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS 2023 (Presentació no més en línia)

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Relació de despeses (persona física).
  • Relación de despeses (entitat).
  • Liquidació d'ingressos i despeses (persona física).
  • Liquidació d'ingressos i despeses (entitat).
  • Manual de justificació
  • Termini de presentació: fins al 30.10.2024

PRESENTACIÓ de justificació: registre telemàtic.

AJUDICACIÓ

  • 2024 (DOGV núm. 9816 de 26.03.2024)

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ a un expedient d'ajudes