T'interessa

Organismes

Portals

Espai per a l'esport femení - Contacte

Espai per a l'esport femení - Contacte

En la Direcció general d'Esport hem obert aquest nou espai des d'on volem ajudar al foment de la igualtat en el món de l'esport i visualitzar l'esport femení, un dels nostres objectius estratègics, des del convenciment que la seua promoció és innegociable.

La participació de les dones en l'àmbit esportiu és, encara, molt inferior al seu pes poblacional. Hi ha molts factors que influeixen en aquesta realitat, fonamentalment sociològics, però també normatius. Per açò cal continuar avançant, i volem fer-ho entre totes i tots.

Esperem que aquest espai siga profitós i esdevinga un lloc d'informació però també d'anàlisi i de trobada, per la qual cosa us emplacem a fer-nos arribar tot allò que considereu convenient.

Podeu fer les vostres proposta al correu electrònic:

 

D'altra banda posem a disposició instruments per a començar a corregir les desigualtats existents i fomentar el tracte igualitari en la pràctica de l'esport i l'activitat física:

  1. Una guia per a implantar la igualtat en la gestió de les federacions esportives, que constitueix un instrument per al disseny, implantació i seguiment per a identificar i superar els obstacles que condicionen la participació de dones en els diferents àmbits de l'entitat.
  2. Un llibre sobre l'ús no sexista de llenguatge esportiu. En el sector esportiu se segueix utilitzant un llenguatge i unes maneres de comunicació que no inclouen a les dones; l'objecte d'aquest manual és suggerir noves formes de llenguatge esportiu que afavorisca el canvi en relació amb estereotips de gènere associats a l'esport.
  3. Exemple de Protocol contra l'assetjament i abús sexual (implantat per la Federació espanyola de Rem), que us servirà de guia per a dur a terme el vostre, ja que es considera un instrument eficaç per a sensibilitzar l'entorn esportiu i per a prevenir, detectar i evitar aqueixes situacions d'abús i assetjament.


Aquests documents han sigut elaborats pel Consell Superior d'Esports, i totes les federacions espanyoles els tenen desenvolupats, ja que la seua implantació és requisit per a ser beneficiari d'algunes subvencions públiques.

Aquests documents es poden descarregar en l'apartat: Documentació