T'interessa

Organismes

Portals

Bloc Comú 2023

Bloc Comú 2024

QUINS ASPECTES FONAMENTALS HA DE CONEIXER L'ALUMNE QUAN S'INSCRIU

DOCUMENTACIÓ que es requereix:


Per a tots els Nivells:

Imprès emplenat de SOL·LICITUD de certificat de matricula en centre autoritzat a fi de sol·licitar la convalidació d'àrees del bloc comú, (només quan la titulació acadèmica presentada ho permeta).

 • DNI o autorització de consulta.
 • Dades de domicili, correu electrònic i telèfon mòbil.
 • Acreditar títol de Graduat en E.S.O. o titulació equivalent a efectes acadèmics (per a Nivell I i II); títol de Batxiller o titulació equivalent a efectes acadèmics (per a Nivell III); o autorització de consulta.
 • Document acreditatiu de matrícula o preinscripció en un bloc especific de la modalitat esportiva i nivell corresponent.
 • Justificant d'abonament de la taxa del bloc comú. En el cas d'acollir-se a la reducció o exempció de taxes, presentar la documentació acreditativa que justifique aquesta bonificació o exempció.
 • Sol·licitud de certificat de matrícula en centre autoritzat a fi de sol·licitar la convalidació d'àrees del bloc comú, (només quan la titulació acadèmica presentada ho permeta).

Per a Nivell II i III:

 • Certificat o Diploma de superació de la formació d'entrenador esportiu de Nivell I (per a accedir a Nivell II) o de Nivell II (per a accedir a Nivell III) en període transitori i en la mateixa modalitat o especialitat esportiva de l'acció formativa a la qual s'incorporen. Aquesta acreditació haurà d'anar diligenciada per l'organisme autonòmic competent en matèria de formació esportiva.

TAXES

Cursos d'Entrenador - Bloc Comú Import
Nivell I 67,66 €
Nivell II 98,23 €
Nivell III 110,30 €


Taxes per actitivitas de formació esportiva (Imprès 9658 - Cursos d'entrenadors esportius). Conforme s'estableix en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30.12.2017); Capítol V.

EXEMPCIONS i BONIFICACIONS

 

CAMPUS VIRTUAL E-FORMACIÓ (Escola de l'Esport)

CALENDARI Bloc Comú

NIVELL 1

Semestre 1 Semestre 2
 • INICI oficial del curs: dimecres, 20 de març de 2024.
 • PERÍODE lectiu: entre el 20 de març i el 8 de maig de 2024.
 • INICI oficial del curs: dilluns, 30 de setembre de 2024.
 • PERÍODE lectiu: entre el 30 de setembre i el 20 de novembre de 2024.

Jornada PRESENCIAL

 • Dissabte, 20 d'abril de 2024 (esports individuals).
 • Dissabte, 27 d'abril de 2024 (esports de cooperació/oposició).

Jornada PRESENCIAL

 • Dissabte, 19 d'octubre de 2024 (esports individuals).
 • Dissabte, 26 d'octubre de 2024 (esports de cooperació/oposició).
 • Convocatòria Ordinària: dissabte, 11 de maig de 2024. Horari de matí (hora d'inici a determinar en funció del nombre d'alumnes i grups).
 • Convocatòria Extraordinària: divendres, 14 de juny de 2024. Horari de vesprada, 17 h.
 • Convocatòria Ordinària: dissabte, 23 de novembre de 2024. Horari de matí (hora d'inici a determinar en funció del nombre d'alumnes i grups).
 • Convocatòria Extraordinària: divendres, 20 de desembre de 2024. Horari de vesprada, 17 h.

Seu (jornada presencial i exàmens)

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.E.)
Universitat de València - Campus de Blasco Ibáñez
Carrer Gascó Oliag, 3 - València

Nivell 2 Nivell 3
 • INICI oficial del curs: dilluns, 9 de setembre de 2024.
 • PERÍODE lectiu: entre el 9 de setembre i el 20 de novembre de 2024.
 • INICI oficial del curs: dilluns, 9 de setembre de 2024.
 • PERÍODE lectiu: entre el 9 de setembre i el 20 de novembre de 2024.

Jornadas PRESENCIALS

 • Inicial: dissabte, 5 d'octubre de 2024.
 • Final: dissabte, 9 de novembre de 2024.

Jornadas PRESENCIALS

 • Inicial: dissabte, 5 d'octubre de 2024.
 • Final: dissabte, 9 de novembre de 2024.
 • Convocatòria Ordinària: dissabte, 23 de novembre de 2024. Horari de matí (hora d'inici a determinar en funció del nombre d'alumnes i grups.
 • Convocatòria Extraordinària: divendres, 20 de desembre de 2024. Horari de vesprada, 17 h.
 • Convocatòria Ordinària: dissabte, 23 de novembre de 2024. Horari de matí (hora d'inici a determinar en funció del nombre d'alumnes i grups.
 • Convocatòria Extraordinària: divendres, 20 de desembre de 2024. Horari de vesprada, 17 h.

Seu (jornada presencial i exàmens)

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.E.)
Universitat de València - Campus de Blasco Ibáñez
Carrer Gascó Oliag, 3 - València

 

Jornada PRESENCIAL

 • Com a complement al desenvolupament del curs se celebren jornades presencials en HORARI de MATÍ on assistiran els professors de les diferents àrees.
 • L'objectiu és plantejar als diferents professors qüestions relacionades amb els continguts de les àrees del curs i nivell.
 • Nivell I (1 jornada presencial) - Nivels II i III (2 jornades presencials).
 • L'assistència és AVALUABLE per a la nota final del curs.

 

CONVOCATÒRIES ORDINÀRIA/EXTRAORDINÀRIA (exàmens)

 • En existir dues convocatòries, la possibilitat d'ajornament o canvi de data NO ÉS POSSIBLE, per la qual cosa és important planificar prèviament l'agenda personal o professional de l'alumne.
 • Criteris d'evaluació:
  • Examen presencial: 65%
  • Qüestionaris: 15%
  • Presencial: 10%
  • Feedback de control: 5%
  • Tasca: 5%