T'interessa

Organismes

Portals

Centre de tecnificació esportiva de Xest

Centre de tecnificació esportiva de Xest

SERVEIS DE SUPORT A L'ESPORTISTA EN EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE XEST

Des del centre de medicina esportiva tenim com a missió ajudar els esportistes a avaluar el seu estat físic i dissenyar un pla de treball per a millorar el seu performance. L'objectiu primordial és donar la major informació  a l'esportista i entrenador o entrenadora de la valoració realitzada de cara a obtindre  els millors resultats esportius possibles.  Per a això és t'en compte:

- La modalitat esportiva, el nivell de competició , els objectius i el calendari de competició.

- L'assessorament multidisciplinari per part dels diferents professionals que integren els servicis.

- Els necessitats dels entrenadors i entrenadors per a la quantificació i la planificació de l'entrenament.

- L'anàlisi i interpretació dels resultats.

SERVEIS

A) RECONEIXEMENT MEDIQUE-ESPORTIU BÀSIC:

•Analítica sanguínia.
•Enquesta medique–esportiva.
•Anamnesi.
•Exploració física.
•Electrocardiograma basal.
•Determinació de la composició corporal i Somatotip mitjançant valoració antropomètrica.

B)PROVES D'ESFORÇ:
- És pot realitzar en tapís rodador  o corró.
- Amb anàlisi de gasos i electrocardiograma d'esforç.
- Determinació de llindars ventilatoris, VO2máx. i UAM.
- Informe de resultats.

C) PROVES DE CAMP:

Valoració d'indicadors del rendiment i de la condició física específica mitjançant proves de Camp dissenyades en funció dels característiques de cada esport, adequades al nivell competitiu dels esportistes i coordinades amb els necessitats dels entrenadors.

D) MEDICINA ASSISTENCIAL I FISIOTERÀPIA

Atenció a esportistes amb lesions dels programes de tecnificació esportiva de la província de València. Col·laboració conjunta dels serveis mèdics i esportius amb el diagnòstic, el tractament i la recuperació dels/els esportistes.

E) NUTRICIÓ ESPORTIVA
Realització d'entrevista per a conéixer els hàbits nutricionals,revisió de dietes, diagnòstic, a partir d'aquest anàlisi s'elaboren informes nutricionals d'utilitat per a entrenadors i esportistes.

QUINS ESPORTISTES PODEN ACUDIR

- ESPORTISTES d'ELIT.
- ESPORTISTES INCLOSOS en els PROGRAMES de TECNIFICACIÓ.
- FEDERACIONS ESPORTIVES de la C. V.
- CLUBS ESPORTIUS d'ELIT.
- ALTRES ESPORTISTES DESTACATS en FUNCIÓ de la DISPONIBILITAT de PLACES.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I CONTACTE

La sol·licitud dels serveis de suport a l'esportista ha de fer-la l'entrenador de l'esportista d'elit, programa de tecnificació, federació o club esportiu en què està integrat l'esportista.

  • Documents associats:

- Imprés de sol·licitud

Direcció: Complex Educatiu de Cheste - Ctra. CV-378, km. 0,300 - 46380 Cheste (València)
Horari d'oficines: de dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 14 hores.

FISIOTERÀPIA:

- Vesprades: De dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h

RECONEIXEMENTS MÈDICS ESPORTIUS I ATENCIÓ LESIONATS:

- Matins: Dimarts i dijous de 8 a 14 h

- Vesprades: Dilluns i dimecres de 15 a 19.30 h

ADMINISTRACIÓ:

- Matins: De dilluns a dijous de 9 a 14 h


Correu electrònic: medicina_eportiva_cheste@gva.es
Telèfon: 962931397

L'empresa que presta el servei de suport als esportistes en aquest centre és CLINICA I CAPACITACIÓ ESPORTIVA

EQUIP

- Irene Montoro Rodríguez : Mèdic.

- Ana Albuixec Martínez : Infermera.

- Rafa Torres Paco : Fisioterapeuta.

- Pedro de Matías : Coordinador esportiu 

- Juan Carlos Pérez Ramírez : Proves de camp.

- Cristian Serra Hernández : Nutricionista.