T'interessa

Organismes

Portals

PROAD Comunitat Valenciana: Programa d'atenció a les persones esportistas d'elit

PROAD Comunitat Valenciana: Programa d'atenció a les persones esportistas d'elit

L'article 17 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, estableix que la Generalitat donarà suport i tutelarà als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, especialment als no professionals i establirà mesures específiques de protecció i suport, entre les quals destaquen l'accés i seguiment dels estudis universitaris i no universitaris i mesures que faciliten la incorporació i conciliació amb el món laboral.

Al novembre de 2020 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Consell Superior d'Esports (CSD) i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb l'objectiu de facilitar la formació i inserció laboral dels i les esportistes d'alt nivell, alt rendiment i esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana mitjançant la posada en marxa del PROAD Comunitat Valenciana.

Amb la prestació del Programa d'atenció a l'Esportiste d'Elit es vol afegir a les mesures ja establides tant en centres docents i universitats, com en beques i premis per resultats esportius una nova actuació específica sobre l'acompanyament en la carrera dual (esportiva-formativa) dels esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, tutoritzant i orientant-los per a facilitar la seua incorporació laboral.

Programa d'atenció a la persona esportista d'elit

El programa consisteix en l'exercici de les funcions d'assessorament consultoria i tutorització a les persones esportistes d'alt nivell i esportistes d'elit d'alta competició seleccionats/as per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb l'objectiu de millorar la seua formació acadèmica, compatibilitzar-la amb la seua activitat esportiva, l'orientació psicosocial de la persona esportista i l'orientació i acompanyament laboral per al seu desenvolupament personal, acadèmic i laboral.

El programa es realitzarà amb dos tipus d'intensitat:

  • Esportistes directament tutoritzats amb seguiment específic: servei de tutoria acadèmic-esportiva i de consultoria i orientació per a la incorporació laboral d'esportistes. Atenció a esportistes amb especial dificultat per a compatibilitzar els seus estudis per les exigències en desplaçaments, internacionals, o pròxims a finalitzar la seua carrera esportiva.
  • Esportistes amb necessitats d'orientació més general: servei integral d'informació a l'esportista d'elit, serveis i mesures de suport implementades: informació sobre ajudes a esportistes, mesures de suport educatives, en universitat, disponibilitat de centres de tecnificació, centres de medicina esportiva, etc.


L'assignació a un grup o l'altre d'atenció es realitzarà basant-se en una valoració de l'exigència de l'esport practicat i en criteris de proximitat de la finalització de la carrera esportiva, proximitat de la finalització dels estudis, situació i capacitació professional i situacions singulars que aconsellen la seua atenció en un grup o l'altre. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, designarà als esportistes d'elit d'alta competició que accedeixen al programa d'atenció.

Sol·licitud d'informació per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana

Si eres esportista d'elit de la Comunitat Valenciana, nivell alta competició, pots sol·licitar informació sobre el PROAD Comunitat Valenciana en l'adreça de correu electrònic: proadcv_atencioesportiva@gva.es

Per a més informació pots consultar la web PROADCV