T'interessa

Organismes

Portals

PROAD Comunitat Valenciana: Programa d'atenció a les persones esportista d'elit

PROAD Comunitat Valenciana: Programa d'atenció a les persones esportista d'elit

L'article 17 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, estableix que la Generalitat donarà suport i tutelarà als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, especialment als no professionals i establirà mesures específiques de protecció i suport, entre les quals destaquen l'accés i seguiment dels estudis universitaris i no universitaris i mesures que faciliten la incorporació i conciliació amb el món laboral.

Al novembre de 2020 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Consell Superior d'Esports (CSD) i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb l'objectiu de facilitar la formació i inserció laboral dels i les esportistes d'alt nivell, alt rendiment i esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana mitjançant la posada en marxa del PROAD Comunitat Valenciana.

Amb la prestació del Programa d'atenció a l'Esportiste d'Elit es vol afegir a les mesures ja establides tant en centres docents i universitats, com en beques i premis per resultats esportius una nova actuació específica sobre l'acompanyament en la carrera dual ( esportiva-formativa ) dels esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, tutoritzant i orientant-los per a facilitar la seua incorporació laboral.

Programa d'atenció a la persona esportista d'elit

El programa consisteix en l'exercici de les funcions d'assessorament consultoria i tutorització a les persones esportistes d'alt nivell i esportistes d'elit d'alta competició seleccionats/as per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb l'objectiu de millorar la seua formació acadèmica, compatibilitzar-la amb la seua activitat esportiva, l'orientació psicosocial de la persona esportista i l'orientació i acompanyament laboral per al seu desenvolupament personal, acadèmic i laboral.

El programa es realitzarà amb dos tipus d'intensitat:

• Esportistes directament tutoritzats amb seguiment específic: Servei de tutoria acadèmic-esportiva i de consultoria i orientació per a la incorporació laboral d'esportistes. Atenció a esportistes amb especial dificultat per a compatibilitzar els seus estudis per les exigències en desplaçaments, internacionals, o pròxims a finalitzar carrera esportiva.

• Esportistes amb necessitats d'orientació més general: Servei integral d'informació a l'esportista d'elit, serveis i mesures de suport implementades: informació sobre ajudes a esportistes, mesures de suport educatives, en universitat, disponibilitat de centres de tecnificació, centres de medicina esportiva, etc..

L'assignació a un grup o l'altre d'atenció es realitzarà basant-se en una valoració de l'exigència de l'esport practicat i en criteris de proximitat de la finalització de la carrera esportiva, proximitat de la finalització dels estudis, situació i capacitació professional i situacions singulars que aconsellen la seua atenció en un grup o l'altre. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, designarà als esportistes d'elit d'alta competició que accedeixen al programa d'atenció.

Sol·licitud d'informació per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana

Si eres esportista d'elit de la Comunitat Valenciana, nivell alta competició, pots sol·licitar informació sobre el PROAD Comunitat Valenciana en l'adreça de correu electrònic proadcv_atencioesportiva@gva.es

Per a més informació pots consultar la web PROADCV