T'interessa

Organismes

Portals

Esportistes, personal tècnic i arbitral d'elit

Esportistes, personal tècnic i arbitral d'elit

El Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, defineix el concepte d'esport d'alt nivell, així com el d'esportista d'alt nivell i esportista d'alt rendiment.

Es consideren esportistes d'alt nivell els que figuren en les relacions elaborades anualment pel Consell Superior d'Esports (CSD), en col·laboració amb les federacions esportives espanyoles i, si escau, amb les comunitats autònomes.

Per a la nostra comunitat autònoma, el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, regula el procediment per al reconeixement i publicació de les Llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i del personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana i l'Ordre 44/2021, de 10 de desembre de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, determina els requisits necessaris per a la inclusió en la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i en la llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana. 
 
Els interessats han de presentar la seua sol·licitud d'inclusió en la Llista des del dia 21 de gener de l'any en què s'obtenen els resultats esportius o mèrits acreditats i fins al 20 de gener de l'any següent.
 

Informació sobre procediment de sol·licitud d'inclusió en la llista d'esportistes, personal tècnic i arbitral d'elit