Servicio de apoyo al deportista CTD Alacant

Servicio de apoyo al deportista CTD Alacant

SERVEIS DE SUPORT A L'ESPORTISTA EN EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA D'ALACANT

 

L'objectiu primordial és donar la major informació a l'esportista i entrenador o entrenadora de la valoració realitzada de cara a obtindre els millors resultats esportius possibles. Per a això es té en compte:

- L'esport i el nivell de competició

- L'assessorament multidisciplinari per part dels diferents professionals que integren els serveis

- Les necessitats dels entrenadors i entrenadores per a la quantificació i la planificació de l'entrenament

- L'anàlisi i interpretació dels resultats

SERVEIS

A) RECONEIXEMENT MEDICOESPORTIU BÀSIC:

- Enquesta medicoesportiva, anamnesi i exploració física

- Electrocardiograma basal

- Antropometria: Determinació de la composició corporal i somatotip, mitjançant valoració antropomètrica

B) PROVES D'ESFORÇ:

- Es pot realitzar en tapís rodant (treadmill), cicloergòmetre o remoergòmetre

- Amb anàlisi de gasos i electrocardiograma d'esforç

- Determinació de llindars ventilatoris, VO2màx. i VAM

- Informe de resultats i assessorament personalitzat a esportistes i entrenadors/es

C) PROVES DE CAMP

Valoració d'indicadors del rendiment i de la condició física específica mitjançant proves de camp dissenyades en funció de les característiques de cada esport, adequades al nivell competitiu de cada esportista i coordinades amb les necessitats dels entrenadors o entrenadores.

D) MEDICINA ASSISTENCIAL I FISIOTERÀPIA

Atenció a esportistes amb lesions dels programes de tecnificació esportiva de la província d'Alacant. Col·laboració conjunta dels serveis mèdics i esportius amb el diagnòstic, el tractament i la recuperació dels/les esportistes.

E) PSICOLOGIA

Orientació psicològica als/les esportistes dels programes de tecnificació i elaboració d'informes d'utilitat per a la millora del rendiment.

F) NUTRICIÓ ESPORTIVA I ANALÍTIQUES

Realització d'enquestes nutricionals i avaluació dietètica, amb especial atenció al seguiment nutricional, revisió de dietes i elaboració d'informes nutricionals d'utilitat per a entrenadors/es i esportistes. Planificació i assessorament nutricional als/les esportistes, complementat amb analítiques sanguínies completes, utilitzant marcadors específics per a esportistes (CpK, Ca, Fe...).

CONTACTE

Adreça: Centre de Tecnificació d'Alacant

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó, s/n

03005 – Alacant

Telèfon: 965 24 00 94

Correu electrònic:

dep.ali_dgd@gva.es

centremedicinaesportivaalacant@gva.es

Horari d'atenció:

Servei Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Administarció i 

Direcció

16.00-20.00 15.30-20.30 16.00-20.00 15.30-20.30  
Medicina 16.00-20.00 15.30-20.30 16.00-20.00 15.30-20.30  
Nutrició 16.00-20.00     16.00-20.00  
Infermeria   16.00-20.30 16.00-20.30 16.00-20.30  
Fsioterapia 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00
Psicologia 12.30-20.30   9.30-14.30  

12.30-17.30

 

 

L'empresa que presta el servei de suport als esportistes en aquest centre és  APOYOS MÉDICOS OPTIMA SPORT S.L.

Equip multidisciplinari :

Administració i direcció d'àrea: Jose A. Hidalgo Martín

Medicina i nutrició: Dr. Julián Álvarez García i Laura Andreu Martínez

Infermeria: Lucía Seguí Garrigos i Pablo Soria Guerrero

Fisioteràpia: Carlos Millor Vela i Laura Miranda Botella

Psicologia: Patricia Lillo Grande

Coordinació del Servei de Suport a l'Esportista: Ricard Sentandreu Sebastian

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

La sol·licitud dels serveis de suport a l'esportista ha de fer-la l'entrenador o entrenadora de l'esportista d'elit, programa de tecnificació, federació o club esportiu en què està integrat l'esportista.

Poden sol·licitar el servei:

- Esportistes d'elit.

- Esportistes inclosos en els programes de tecnificació de les diferents federacions.

- Federacions esportives de la Comunitat Valenciana i altres esportistes destacats en funció de la disponibilitat.

  • Documents associats:

- Imprés de sol·licitud